zamknij

Parkingi

Od 1 lutego 2016 r. obowiązuje podział  strefy płatnego parkowania w Łodzi (SPP) na Podstrefę A i Podstrefę B oraz nowe stawki opłat za postój pojazdów w SPP:
Opłaty za poszczególne godziny sumują się.

 

 

 

 

Obszar Strefy podzielony jest na 5 Sektorów
(dotyczy abonamentów na mieszkańca strefy):

Sektor I – Ograniczony jest:
- od północy:  ul. Ogrodową, ul. Północną i ul. Rewolucji 1905 r.
- od południa: ul  Zieloną i ul. Narutowicza

Sektor II – Ograniczony jest:
- od północy:  ul  Zieloną i ul. Narutowicza
- od południa: ul  Struga i ul. Tuwima

Sektor III – Ograniczony jest:
- od północy:  ul  Struga i ul. Tuwima
- od południa: al.  Mickiewicza i al. Piłsudskiego

Sektor IV – Ograniczony jest:
- od północy:  al.  Mickiewicza i al. Piłsudskiego
- od południa: ul  Radwańską i ul. Brzeźną

Sektor V – Ograniczony jest:
- od północy:  ul  Radwańską i ul. Brzeźną

Odcinki ulic i parkingi w SPP:
1) ul. Ogrodowa (od ul. Nowomiejskiej do ul. Gdańskiej);
2) ul. Północna (od ul. Nowomiejskiej do ul. Wschodniej);
3) ul. Nowomiejska (od pl. Wolności do ul. Ogrodowej);
4) ul. Legionów (od ul. Żeromskiego do pl. Wolności);
5) pl. Wolności (cały);
6) ul. Pomorska (od pl. Wolności do ul. Wschodniej);
7) ul. Próchnika (od ul. Żeromskiego do ul. Piotrkowskiej);
8) ul. Rewolucji 1905 r. (od ul. Piotrkowskiej do ul. Sterlinga);
9) ul. Sterlinga (od ul. Rewolucji 1905 r. do ul. Jaracza);
10) pl. Dąbrowskiego (str. wsch.);
11) al. 1  Maja (od ul. Żeromskiego do ul. Wólczańskiej);
12) ul. Włókiennicza (cała);
13) ul. Więckowskiego (od ul. Żeromskiego do ul. Piotrkowskiej);
14) ul. Jaracza (od ul. Piotrkowskiej do ul. Sterlinga);
15) ul. Zielona (od ul. Żeromskiego do ul. Piotrkowskiej);
16) ul. Narutowicza (od ul. Piotrkowskiej do pl. Dąbrowskiego);
17) ul. 6-tego Sierpnia (od ul. Żeromskiego do ul. Piotrkowskiej);
18) ul. Traugutta (cała);
19) ul. Moniuszki (cała);
20) ul. Struga (od ul. Żeromskiego do ul. Piotrkowskiej);
21) ul. Tuwima (od ul. Piotrkowskiej do ul. Tuwima nr 66);
22) ul. Skłodowskiej-Curie (od ul. Wólczańskiej do ul. Żeromskiego);
23) ul. Kopernika (od ul. Łąkowej do ul. Wólczańskiej);
24) pl. Komuny Paryskiej (cały);
25) ul. Zamenhofa (cała);
26) ul. Nawrot (od ul. Piotrkowskiej do ul. Dowborczyków);
27) ul. Dowborczyków (cała);
28) ul. Roosevelta (cała);
29) al. Mickiewicza (od ul. Łąkowej do ul. Piotrkowskiej);
30) al. Piłsudskiego (od ul. Piotrkowskiej do ul. Targowej - z wyłączeniem 10 miejsc we wschodniej części parkingu przed Urzędem Marszałkowskim w Łodzi);
31) ul. Orla (cała);
32) ul. Żwirki (cała);
33) ul. Wigury (od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego);
34) ul. Radwańska (od ul. Żeromskiego do ul. Piotrkowskiej);
35) ul. Brzeźna (cała);
36) ul. Skorupki (cała);
37) ul. Tymienieckiego (od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza);
38) ul. Św. Stanisława Kostki (cała);
39) ul. Czerwona (cała);
40) ul. Wróblewskiego (od al. Politechniki do ul. Wólczańskiej - z wyłączeniem parkingu po północnej  stronie ul.       Wróblewskiego);
41) pl. Reymonta (cały);
42) pl. Niepodległości (cały);
43) ul. Sieradzka (od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej);
44) ul. Łąkowa (od ul. Kopernika do al. Mickiewicza);
45) ul. Lipowa (od ul. Kopernika do końca);
46) ul. Żeromskiego (cała);
47) al. Politechniki (od ul. Radwańskiej do ul. Wróblewskiego);
48) ul. Gdańska (cała);
49) ul. Stefanowskiego (cała);
50) ul. Wólczańska (od ul. Próchnika do ul. Wróblewskiego);
51) ul. Zachodnia (od ul. Ogrodowej do ul. Zielonej);
52) al. Kościuszki (cała) wraz z przyległymi parkingami;
53) ul. Piotrkowska (od al. Piłsudskiego do ul. Sieradzkiej);
54) ul. Rzgowska (od pl. Reymonta do ul. Zarzewskiej);
55) ul. Wschodnia (cała);
56) ul. Sienkiewicza (od ul. Narutowicza do ul. Brzeźnej);
57) ul. Piramowicza (cała);
58) ul. Polskiej Organizacji Wojskowej (od ul. Narutowicza do ul. Rewolucji 1905 r.);
59) ul. Kilińskiego (na wysokości nr 82);
60) parking na płd-zach. narożniku ul. Kilińskiego/ul. Traugutta.