zamknij

Wydawca

TuŁódź Sp. z o. o.
Łąkowa 11, 90-562 Łódź
redakcja@tulodz.com

NIP: 7272805974

KRS 0000640913
prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS