Łódź tworzy nowe zasady postępowania z miejskimi trawnikami

Autor:
M.B.
2019-07-20 08:53

W środę, 17 lipca w jednym z miejskich parków przedstawiciele miasta zaprezentowali główne założenia dotyczące standardów koszenia trawy na terenach miejskich. Od teraz, w zależności od charakteru miejsca wymagającego interwencji, będą podejmowane odmienne czynności. 

Zdjęcie ilustracyjne (fot. Pixabay) Zdjęcie ilustracyjne (fot. Pixabay)

Już od kilku tygodni trwa w Łodzi ekologiczna ofensywa legislacyjna. Po zapowiedziach stworzenia eko – ulicy i obsadzenia miejskich ekranów akustycznych bluszczem, władze miasta zajęły się trawnikami. Podczas konferencji w parku im. Rejtana Małgorzata Kryzińska, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej, zapowiedziała wdrożenie sześciu standardów pielęgnacji trawników, w zależności od miejsca, charakteru oraz przeznaczenia terenu.

Na terenach podlegających ochronie zostaną zaprzestane jakiekolwiek prace porządkowe. W strefie przyrody miasto będzie prowadziło ograniczone prace pielęgnacyjne. W pasach drogowych przewidziano strefy odstępstw. Prace pielęgnacyjne będą prowadzone w strefach parkowo – rekreacyjnych oraz na osiedlach. Z kolei intensywne prace porządkowe miasto przewiduje na terenach stref rekreacyjnych. Na obszarach pasów drogowych oraz terenach retencji i melioracji nie przewidziano większych zmian, z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa i umożliwienie cyrkulacji wód.

Mogłoby się wydawać, że kwestia miejskich trawników nie jest szczególnie istotna z perspektywy zarządzania tak wielkim “organizmem”, jakim jest takie miasto jak Łódź. Ot ,taka mała cegiełka w zwartym murze innych spraw do załatwienia. Okazuje się jednak, że sprawa koszenia trawy może być zajmująca i dla urzędników, i dla mieszkańców. Ostatnia głośna sprawa koszenia trawy, której nie było, opisana przez jedną z łódzkich gazet, pokazuje, że wprowadzenie choćby ogólnych zasad dbania o trawniki, nie jest złym pomysłem.

Źródło: UMŁ

0.28057909011841