Maszyniści pociągów nie zatrąbią przed takimi przejazdami kolejowo-drogowymi

Autor:
Marcin Kluczyński
2019-12-02 14:01

Dotychczasowe przepisy nakazywały maszynistom pociągów, by podawali sygnał Rp 1 „Baczność” zbliżając się do każdego przejazdu kolejowo-drogowego. Minister Infrastruktury podpisał nowelizację rozporządzenia w tej sprawie i pociągi na ponad 750. przejazdach kolejowo-drogowych nie będą sygnalizowały przejazdu. Dotyczy to najlepiej zabezpieczonych przejazdów, których ilość ma sukcesywnie wzrastać.

Minister Infrastruktury podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Zmieni się obowiązek stosowania przez maszynistów sygnału Rp 1 „Baczność” przed niektórymi przejazdami. / Wikimedia Minister Infrastruktury podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Zmieni się obowiązek stosowania przez maszynistów sygnału Rp 1 „Baczność” przed niektórymi przejazdami. / Wikimedia

Dotychczasowe przepisy w tym zakresie stanowiły, że maszynista pociągu zbliżając się do przejazdu kolejowo-drogowego był zobowiązany podać sygnał Rp 1 „Baczność”, bez względu na kategorię takiego przejazdu. Rzecz jasna, trąbienie pociągów to czynnik uciążliwy dla mieszkańców okolic linii kolejowych.

Ustawodawca postanowił wyjść naprzeciw problemowi i rozporządzeniem w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, zniósł obowiązek stosowania sygnału Rp 1 „Baczność” na przejazdach kolejowo-drogowych należących do najbezpieczniejszych.

– Najważniejszym celem tej zmiany jest poprawa standardu życia jak największej liczbie mieszkańców okolic skrzyżowań dróg kołowych z liniami kolejowymi poprzez sukcesywne eliminowanie uciążliwego hałasu trąbiących pociągów, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa na tych skrzyżowaniach – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Przez najlepiej zabezpieczone przejazdy kolejowo-drogowe rozumie się takie, które są wyposażone w półsamoczynny albo samoczynny system przejazdowy zabezpieczający całą szerokość przejazdu i powiązany z urządzeniami stacyjnymi lub uzależniony od nich. Wyjątkami będą sytuacje awaryjne, gdy maszynista spostrzeże możliwe zagrożenie bezpieczeństwa.

Przepisy wejdą w życiu po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia i najpierw obejmą ponad 750 przejazdów kolejowo-drogowych. Realizacja inwestycji ujętych w Krajowym Planie Kolejowym powinna sprawić, że ilość przejazdów kolejowo-drogowych, które zakwalifikują się do nowych przepisów, będzie się sukcesywnie zwiększana.

Źródło: gov.pl

0.15527892112732