Przystanek Przetarg: do trzech razy sztuka na Północnej

Autor:
M.B.
2019-07-21 10:38

Władze Łodzi poinformowały, że zostanie rozpisany trzeci przetarg na zmodernizowanie torowiska tramwajowego na odcinku Północnej od Zachodniej do Franciszkańskiej. Poprzednie dwa postępowania nie pozwoliły na wybranie wykonawcy prac. 

Zdjęcie ilustracyjne (fot. UMŁ) Zdjęcie ilustracyjne (fot. UMŁ)

Tytuł artykułu bynajmniej nie nawiązuje do żadnego festiwalu sztuki współczesnej. Nie jest też zaproszeniem do wzięcia udziału w żadnym happeningu czy wydarzeniu. Sprawa dotyczy komunikacji miejskiej. A konkretnie modernizacji torowiska w centrum miasta. Modernizacji, która trzeci już raz będzie przełożona w czasie.

W zakres projektu, który przyszły wykonawca będzie musiał wykonać, wchodzi także przebudowa znajdującej się tam pętli tramwajowej oraz budowa płyty odciążającej nad kanałem rzeki Łódki. Ponadto na Północnej przewidziano także stworzenie dodatkowych rozjazdów, które w przyszłości umożliwią zjazd z Nowomiejskiej w Północną (w kierunku Kilińskiego) oraz zjazd w odwrotnym kierunku (z Północnej w Nowomiejską w kierunku Placu Wolności).

Termin składania ofert mija 19 sierpnia. Na realizację przedsięwzięcia przewidziano 16 miesięcy. Poprzednie dwa przetargi nie przyniosły spodziewanego rezultatu. Pierwszy z nich co prawda pozwolił na wyłonienie wykonawcy – konsorcjum złożone z Przedsiębiorstwa Drogowo – Budowalnego KEMY oraz Larkbug i Progreg Infracity z Łodzi, lecz zamawiający, czyli miasto Łodzi, poprosiło o przedłużenie terminu związania ofertą. Konsorcjum nie wyraziło na to zgody, co skutkowało koniecznością unieważnienia przetargu. Drugie podejście trwało jeszcze krócej, ponieważ jedna ze złożonych ofert okazała się wadliwa, a druga przewyższała zakładany budżet.

Miejmy nadzieję, że tym razem uda się wyłonić wykonawcę prac. Bowiem zwyło sie mówić: do trzech razy sztuka.

Źródło: Transport Publiczny

0.15282106399536